Trawienie białek i przemiana materii

Tłumaczenie specjalistyczne, czy też tłumaczenie fachowe, wykonywane zarówno w biurze tłumaczeń i przez tłumacza przysięgłego w Poznaniu, niezależnie czy będą to tłumaczenia ustne czy pisemne, wymagają ogromnej koncentracji i czasochłonnego zaznajamiania się z zagadnieniami specjalistycznymi danej branży. W przypadku tłumaczeń ustnych tłumacz otrzymuje pakiet dokumentów przed wykonaniem usługi i ma Dowiedz się więcej…

Werner Sobek, polski inżynier-wynalazca

Gdy wpiszemy w internecie nazwisko inżyniera Wernera Sobek, na pierwszym miejscu otrzymamy wynik dotyczący niemieckiego architekta, obecnie profesora architektury w Stuttgarcie. Jednak wcześniej działającą osobą o tym samym imieniu i nazwisku był katowicki inżynier. Niestety, wyniki Google czy Instagrama całkowicie pomijają naszego wynalazcę. Dopiero strona testing.pl należąca do katowickiego Biura Dowiedz się więcej…

Konstrukcja dwukadłubowca czyli katamaran

Czy konstrukcja katamaranu, czyli pływającego statku posiadającego dwa kadłuby połączone ze sobą, popularna wśród jachtów regatowych przecina konstrukcji wyczynowych, masz szansę stać się w przyszłości w rozwiązaniem technologicznym przy konstruowaniu statków przewożących towary? Taka konstrukcja posiada wiele zalet w zestawieniu z klasycznym statkiem jednokadłubowym. Pomysł statku na dwóch długich pływakach Dowiedz się więcej…

Obwodowy układ nerwowy

Układ nerwowy którego używany na co dzień czyli obwodowy układ nerwowy Czy mówi nam coś skrót CNS? Czy takie terminy łacińskie (lekarze obecnie zamiennie stosują terminologię angielską, i taka jest uczona na studiach medycznych)  jak cerebrum, cerebellum, brachial plexus są używane w literaturze angielskojęzycznej? Owszem, terminologia powyższą można napotkać – Dowiedz się więcej…

Mózg, oczy, pochodzenie i fijologia

Żartem mówiąc – wiadomo już czemu mamy skłonności do zdenerwowania. Skoro wszystkie komórki w mózgu są nerwowe? Z medycznego (a może informatycznego)  punktu widzenia nerw wzrokowy stanowi niedościgniony wzór dla układów magistrali danych. Przyjrzyjmy się dziś budowie i fizjologii układu nerwowego człowieka. Jak mózg działa wobec ilości informacji? Do naszego Dowiedz się więcej…

Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie!

Oto dziś 27 grudnia 2021 roku mija 103 rocznica wybuchu niezwykłego powstania, mianowicie Powstania Wielkopolskiego rozpoczętego w 1918 roku. Bo to właśnie tego dnia masy Wielkopolskich naszych Polaków czyli mieszkających w poznańskiem rodaków-Wielkopolan zerwało się do walki z niemieckim zaborcą. Iskrą która porwała tłumy do zbrojnego powstania przeciw Niemcom stał Dowiedz się więcej…

Serduszko nasze kochane…

Obliczono, że w ciągu ludzkiego życia zakładając stuletni jego czas trwania, serce ludzkie wykonuje 5 miliardów skurczów kropka W jaki sposób można wytłumaczyć możliwość tak intensywnej pracy serca? Przede wszystkim przekonanie, że serce pracuje bez odpoczynku, nie jest prawdziwe. Mięsień sercowy także odpoczywa, i to nawet dosyć często, lecz jedynie Dowiedz się więcej…

14 czerwca w Oświęcimiu, 1940

Timothy Garton Ash angielski publicysta i pisarz, który w latach 80 spędził sporo czasu w ówczesnych krajach obozu socjalistycznego, takich jak Niemcy Wschodnie, Czechosłowacja czy Polska Rzeczpospolita Ludowa i i zajmował się tematyką wschodnioeuropejską w swojej twórczości, zawarł wynikłe z podróży refleksje i przemyślenia w zbiorze esejów zatytułowanym “Pomimo i Dowiedz się więcej…

Moralność a czynności lekarza

Moralne zasady właściwego wykonywania zawodu lekarza są równie stare jak sam zawód lekarza. I sformułowanie, przepisywane Hipokratesowi, na wpół legendarnemu greckiemu lekarzowi z V wieku przed naszą erą były, jak twierdzą dzisiaj historycy medycyny, li tylko rozwinięciem zasad głoszonych przez egipskiego uczonego Imhotepa z 27 wieku przed naszą erą. W Dowiedz się więcej…