Oto dziś 27 grudnia 2021 roku mija 103 rocznica wybuchu niezwykłego powstania, mianowicie Powstania Wielkopolskiego rozpoczętego w 1918 roku. Bo to właśnie tego dnia masy Wielkopolskich naszych Polaków czyli mieszkających w poznańskiem rodaków-Wielkopolan zerwało się do walki z niemieckim zaborcą. Iskrą która porwała tłumy do zbrojnego powstania przeciw Niemcom stał się przyjazd jednego z wielkich Polaków – przywódcy politycznego, patrioty i pianisty światowej sławy Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania. Paderewski przypłynął 25 grudnia do Gdańska na pokładzie brytyjskiego krążownika Concord. Jego wystąpienie w Poznaniu wywołało protesty i bunty niemieckich mieszkańców Wielkopolski ona a następnie zryw ludności polskiej do walki o niezawisłość

Pisaliśmy – w naszym cyklu historyczno patriotycznym – niedawno o urodzinach Poznania, czyli Świętym Marcinie, o Stuleciu odzyskania Niepodległości przez Polskę czy też o okrągłej rocznicy pierwszego transportu do Auschwitz. Warto poczytać..

Sukces militarny Wielkopolan jakich mało

Od tego roku dzięki ustawie sejmowej przyjętej przez senat 28 października możemy świętować kolejna rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego jako święta narodowe. Dlaczego jest to tak ważny dzień w historii Polski? Polska okupowana przez 123 lata zaborów przez trzy sąsiadujące z nią mocarstwa, Rosję, Austro-Węgry i Prusy, miała w swojej historii wiele zrywów niepodległościowych. Każdy zna losy powstania listopadowego 1831, kościuszkowskiego, wiosny ludów w 1848 r. czy tragicznego i bohaterskiego Powstania Styczniowego zakończonego konfiskatami majątków, zsyłkami i odbieraniem wszystkiego Polakom łącznie z nazwiskami. Każde z powstań,  włącznie z powstaniem Warszawskim, zakończyło się nasza militarną klęską. Oczywiście wiele analiz prac naukowych dyskusji zajmujący się tematyką wykazuje że te zrywy miały walor wychowawczy i moralny dla następnych pokoleń, wskazując że niepodległość jest dużą wartością dla Polaków, całe pokolenia gotowe były oddać wolność zdrowie czy nawet życie.

Przywódca Powstania Wielkopolskiego Gen Dowbór Muśnicki

Jednak Powstanie Wielkopolskie, jako jedyne z powstań narodowych, zakończyło się sukcesem militarnym i wyzwoleniem terenu spod okupanta. Słynna wielkopolska organizacja, wiele sprytu i mądrości jaką wykazali się przywódcy powstania, osoby generała Józefa Dowbor-Muśnickiego świetnego dowódcy, to wszystko wraz z przeszkoleniem militarnym odbytym w armii okupanta, oraz doskonałe wyczucie momentu uderzenia, gdy Niemcy byli moralnie i militarnie osłabieni praktycznie przegraną wojną światową, pozwoliło na pełen sukces. Działania wojenne objęły teren 25 000 km, na jakim mieszkało około 2 milionów ludności. Polska armia powstańcza liczyła 70 2000 żołnierzy, dobrze wyszkolonych i nieźle wyposażonych. Wszystkich Wielkopolan którzy mają chwilę czasu gorąco zachęcamy do odwiedzenia muzeum powstańców Wielkopolskich w  Lusowie. W Lusowie mieszkał bowiem generał Józef Dowbor-Muśnicki w latach 1920 1937.